کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان کنگان
 

من با نغمه دلربای تو خو گرفته ام با موجهایت همسفر می شوم جزر ومد نگاهت را دوست دارم صدای دل انگیز مرغان دریایی برایم زیباترین موسیقی است که در کنار تو می شنوم.

خلیج همیشه فارس ما امروز به دیدارت آمده ایم تا بگویم عهدی را که با تو بسته ایم پابر جا واستوار بر قلبهامان مهر وموم خواهیم کرد  وبر ساحل زیبای تو می نویسیم که همیشه فارس وجاوید خواهی ماند.

روز پنجشنبه 10اردیبهشت به مناسبت روز ملی خلیج فارس به همراه اعضا فعال مرکز به ساحل خلیج فارس رفتیم وبااجرای این برنامه هااین روزراگرامی داشتیم.

1 -معرفی روزملی خلیج فارس

2 اجرای سرود ای ایران ای مرز پر گهر در حالی که اعضا زنجیر وار دست اتحاد به هم داده بودند وبا شور وهیجان این سرود را خواندند

3 نوشتن جمله های  کوتاه ادبی بر روی شن های ساحل با عنوان دلنوشته هایم با تو برای تو

4-اجرای بازی ومسابقه

5-ساخت مجسمه های شنی

6-نقاشی بر روی شنهای ساحل

7-بر افراشتن پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی

+ نوشته شده در  جمعه ۱۱ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت ۱۵:۱۱ بعد از ظهر  توسط کانون  | 

21بهمن روزسه شنبه جشنواره کودک وانقلاب درکانون برگزارشدطبق برنامه  ریزی وهماهنگی تعداد90نفرازنونهالان  مهدکودک وپیش دبستانی بهزیستی وموسسه قرآنی نوالزهرا (س)به همراه مربیان ومسئولان اداره بهزیستی درمرکز حضوریافتندباپخش سرودهای انقلابی ازاین عزیزان استقبال شدسپس بچه ها بادادن شعارهای انقلابی وپاسداشت    22بهمن روزپیروزی انقلاب ،راهپیمایی نمادین انجام دادندومنظور نشان دادن روحیه اتحاد وهمبستگی دستها رابه هم زنجیر کردند.وسپس بچه ها ازنمایشگاه بازدیدکردندوبعدازآن بادستهای کوچک خودکه به رنگ آغشته کرده بودندبا  شوروشوقی وصف نشدنی پرچم سه رنگ ایران رارنگ آمیزی کردندودیگربرنامه های امروزنمایش فیلم ، معرفی ایام ا...   دهه فجر ،قصه گویی وکارگاه سفال بودکه به اجرادرآمدوبچه ها یک روز زیبا وبه یادماندنی رابه خاطرخودسپردند.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۲ بهمن۱۳۹۳ساعت ۱۵:۲۱ بعد از ظهر  توسط کانون  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۳ساعت ۲۲:۱۵ بعد از ظهر  توسط کانون  | 

 دانش آموزان ازنمایشگاه جوانه های انقلاب که شامل آثارهنری وادبی اعضا بودبازدیدکردندسپس درکارگاههای هنری وادبی شرکت کردند.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۳ساعت ۱۲:۲۳ بعد از ظهر  توسط کانون  | 

  کارگاه کاردستی باوسایل دوریختنی ها یکی ازفعالیتهای بودکه درطول این دهه برگزارگردید.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۹ بهمن۱۳۹۳ساعت ۲۲:۲۷ بعد از ظهر  توسط کانون  | 

براساس پیش بینی برنامه های دهه فجر کارگاه نوشتن خلاق درمرکز برگزارشد.دراین برنامه دانش آموزان بازدیدکننده ازنمایشگاه دراین کارگاه شرکت نمودندمربی ضمن معرفی ایام دهه فجر ، ازیکی ازکتابهای شعرموجوددرمرکزشعرخوانی کردندوسپس به آموزش صحیح خوانش شعر پرداختند وبااستفاده ازطرحهای ادبی کارگاه نوشتن برگزارگردید.

+ نوشته شده در  شنبه ۱۸ بهمن۱۳۹۳ساعت ۲۲:۳۸ بعد از ظهر  توسط کانون  | 

همراه شدیم بابوی بهارتالطافت گلهای آزادی رااحساس کنیم به دیدار شما آمدیم که آزادی امروزمان رامدیون خون شمائیم ویک روزدیگرباخاطره ای به یادماندنی ازحضوراعضای کانون کنارهم روحیه همبستگی دوباره جان گرفت وماآمدیم تامیثاقی دوباره ببندیم باشما که فراموشتان نخواهیم کردوبرای آبادی میهن عزیزمان تلاش خواهیم کرد.

 پنجشنبه 16بهمن ماه مقارن باپنجمین روزازدهه مبارک فجر اعضا مرکزکنگان همراه بااعضامرکزدیر به منظورارج نهادن به مقام شامخ شهدای گرانقدردرمزارعطرآگین شهدای گمنام حضوریافتندوباقرائت فاتحه ونثارگل لاله ساخته شده توسط بچه ها باآرمانهای امام وانقلاب وشهدا تجدید میثاق نمودند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۶ بهمن۱۳۹۳ساعت ۲۰:۳۰ بعد از ظهر  توسط کانون  | 

به مناسبت دهه فجرپنجشنبه 16بهمن اردوی یک روزه اعضاومربیان دومرکزکنگان ودیر درشاهزاده
حسین درشهر بنک برگزارشددراین اردو بچه ها به فعالیتهای فرهنگی وهنری ازجمله :کارگاه ساخت گل لاله ، معرفی وقایع وبحث آزاد،اجرای بازیهای گروهی وخلاق ، ایستگاه نقاشی ،همخوانی سرودهای انقلابی پرداختنداعضادومرکز درفضای صمیمی ومعنوی خاطره ای زیبا وبه یاد ماندنی یک روز درخاطرخودبه یادگاری نهادند.

کارگاه کاردستی (ساخت گل لاله)

بحث آزاد

معرفی وقایع دهه فجر

نقاشی

بازی

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۶ بهمن۱۳۹۳ساعت ۱۹:۳۰ بعد از ظهر  توسط کانون  | 

کارگاه نقاشی باتکنیک چاپ یکی ازبرنامه های بودکه برای دانش آموزان بازدیدکننده برگزارشدکه بچه ها با حضوردراین کارگاه علاوه برآموزش های لازم  خلاقیت خودرابه نمایش گذاشتند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۳ساعت ۲۳:۲ بعد از ظهر  توسط کانون  | 

14بهمن ایستگاه نقاشی باموضوع بهمن، شهدا، امام درمرکزکنگان برگزارگردیدکه موردبازدیدفرماندارومسئولین قرارگرفت.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۴ بهمن۱۳۹۳ساعت ۱۷:۴۰ بعد از ظهر  توسط کانون  |