کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان کنگان

21بهمن روزسه شنبه جشنواره کودک وانقلاب درکانون برگزارشدطبق برنامه  ریزی وهماهنگی تعداد90نفرازنونهالان  مهدکودک وپیش دبستانی بهزیستی وموسسه قرآنی نوالزهرا (س)به همراه مربیان ومسئولان اداره بهزیستی درمرکز حضوریافتندباپخش سرودهای انقلابی ازاین عزیزان استقبال شدسپس بچه ها بادادن شعارهای انقلابی وپاسداشت    22بهمن روزپیروزی انقلاب ،راهپیمایی نمادین انجام دادندومنظور نشان دادن روحیه اتحاد وهمبستگی دستها رابه هم زنجیر کردند.وسپس بچه ها ازنمایشگاه بازدیدکردندوبعدازآن بادستهای کوچک خودکه به رنگ آغشته کرده بودندبا  شوروشوقی وصف نشدنی پرچم سه رنگ ایران رارنگ آمیزی کردندودیگربرنامه های امروزنمایش فیلم ، معرفی ایام ا...   دهه فجر ،قصه گویی وکارگاه سفال بودکه به اجرادرآمدوبچه ها یک روز زیبا وبه یادماندنی رابه خاطرخودسپردند.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 22 بهمن1393ساعت 3:21 بعد از ظهر  توسط کانون  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه 20 بهمن1393ساعت 10:15 بعد از ظهر  توسط کانون  | 

 دانش آموزان ازنمایشگاه جوانه های انقلاب که شامل آثارهنری وادبی اعضا بودبازدیدکردندسپس درکارگاههای هنری وادبی شرکت کردند.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 20 بهمن1393ساعت 12:23 بعد از ظهر  توسط کانون  | 

  کارگاه کاردستی باوسایل دوریختنی ها یکی ازفعالیتهای بودکه درطول این دهه برگزارگردید.

+ نوشته شده در  یکشنبه 19 بهمن1393ساعت 10:27 بعد از ظهر  توسط کانون  | 

براساس پیش بینی برنامه های دهه فجر کارگاه نوشتن خلاق درمرکز برگزارشد.دراین برنامه دانش آموزان بازدیدکننده ازنمایشگاه دراین کارگاه شرکت نمودندمربی ضمن معرفی ایام دهه فجر ، ازیکی ازکتابهای شعرموجوددرمرکزشعرخوانی کردندوسپس به آموزش صحیح خوانش شعر پرداختند وبااستفاده ازطرحهای ادبی کارگاه نوشتن برگزارگردید.

+ نوشته شده در  شنبه 18 بهمن1393ساعت 10:38 بعد از ظهر  توسط کانون  | 

همراه شدیم بابوی بهارتالطافت گلهای آزادی رااحساس کنیم به دیدار شما آمدیم که آزادی امروزمان رامدیون خون شمائیم ویک روزدیگرباخاطره ای به یادماندنی ازحضوراعضای کانون کنارهم روحیه همبستگی دوباره جان گرفت وماآمدیم تامیثاقی دوباره ببندیم باشما که فراموشتان نخواهیم کردوبرای آبادی میهن عزیزمان تلاش خواهیم کرد.

 پنجشنبه 16بهمن ماه مقارن باپنجمین روزازدهه مبارک فجر اعضا مرکزکنگان همراه بااعضامرکزدیر به منظورارج نهادن به مقام شامخ شهدای گرانقدردرمزارعطرآگین شهدای گمنام حضوریافتندوباقرائت فاتحه ونثارگل لاله ساخته شده توسط بچه ها باآرمانهای امام وانقلاب وشهدا تجدید میثاق نمودند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 16 بهمن1393ساعت 8:30 بعد از ظهر  توسط کانون  | 

به مناسبت دهه فجرپنجشنبه 16بهمن اردوی یک روزه اعضاومربیان دومرکزکنگان ودیر درشاهزاده
حسین درشهر بنک برگزارشددراین اردو بچه ها به فعالیتهای فرهنگی وهنری ازجمله :کارگاه ساخت گل لاله ، معرفی وقایع وبحث آزاد،اجرای بازیهای گروهی وخلاق ، ایستگاه نقاشی ،همخوانی سرودهای انقلابی پرداختنداعضادومرکز درفضای صمیمی ومعنوی خاطره ای زیبا وبه یاد ماندنی یک روز درخاطرخودبه یادگاری نهادند.

کارگاه کاردستی (ساخت گل لاله)

بحث آزاد

معرفی وقایع دهه فجر

نقاشی

بازی

+ نوشته شده در  پنجشنبه 16 بهمن1393ساعت 7:30 بعد از ظهر  توسط کانون  | 

کارگاه نقاشی باتکنیک چاپ یکی ازبرنامه های بودکه برای دانش آموزان بازدیدکننده برگزارشدکه بچه ها با حضوردراین کارگاه علاوه برآموزش های لازم  خلاقیت خودرابه نمایش گذاشتند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 15 بهمن1393ساعت 11:2 بعد از ظهر  توسط کانون  | 

14بهمن ایستگاه نقاشی باموضوع بهمن، شهدا، امام درمرکزکنگان برگزارگردیدکه موردبازدیدفرماندارومسئولین قرارگرفت.

+ نوشته شده در  سه شنبه 14 بهمن1393ساعت 5:40 بعد از ظهر  توسط کانون  | 

 

 

سه شنبه 14 بهمن ماه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز کنگان میزبان فرماندار و مسئولین ادارات بود این ویژه برنامه به مناسبت ایام ا...دهه فجر و افتتاح نمایشگاه جوانه های انقلاب برگزارگردید نمایشگاه شامل ( 150  اثر اادبی  و هنری  وکارهای دستی  اعضاء و مربیان کانون میباشد ).ساعت 9 صبح  مدعوین  محترم با حضور در کانون ابتدا  از ایستگاه نقاشی کودکان با موضوع انقلاب امام و شهدا  بود بازدید کردند. سپس در سالن کانون حضور یافتند که اعضاء کانون  با تلاوت  قرآن  و خوش  آمد گویی  و شعر ازبازدیدکنندگان استقبال بعل آوردند .آقای جمشیدی فرماندار محترم به همراه مسئولین  باحضور در سالن و افتتاح نمایشگاه به بازدیداز آثار اعضاء پرداختند در ضمن بازدید مسئول ومربیان مرکز در مورد نحوه فعالیت شیوه اجراء و برگزاری کلاسها توضیحات لازم را به حضورشان ارائه دادند . ضمنا این نمایشگاه از 14 بهمن ماه  لغایت  22 بهمن ماه به مدت8 روز در سالن کتابخانه  کانون پرورش فکری کودکان  نوجوانان برپا می باشد .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 14 بهمن1393ساعت 4:43 بعد از ظهر  توسط کانون  |