کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان کنگان

 

صبح روزسه شنبه 3تیرماه باهماهنگی که ازپیش بامرکزدیرانجام شده بود باتعدادی ازاعضا فعال وکتابخوان مرکزبه اردوی یک روزه به شهرتاریخی سیراف رفتیم وپس ازبازدیدازقلعه تاریخی سیراف که برای بچه هابسیارجذاب ودیدنی بود به طرف عسلویه رفته ونهارمهمان منطقه ویژه بودیم ودراین اردوی یک روزه شورونشاط رادراعضا به یادگارگذاشت .

خوشحالم ازاینکه تورااینچنین شاداب می بینم وقتی که قاصدک های مهربانی ازنگاه توسرشارمی شودلبخندی می زنی وقتی که یک صداوباهم آوازمهربانی سرمی دهیدوباگرمی نگاهتان درهوای گرم تیرماه حسی زیبا رابه هم هدیه می دهید من شادابی تورامی خواهم فقط همین.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 4 تیر1393ساعت 2:33 بعد از ظهر  توسط کانون  | 

 

چشمهایم را دوخته ام به رد پای جمعه هایی که سرشار از انتظار است غروب های دلتنگی که بوی گل نرگس مشام جان را می نوازد  ومن همچنان منتظر می مانم منتظر دلی از جنس نور مردی از نسل بهار  کسی که همزاد موج  های خورشید است وچه با شکوه است آن روز که می آید باران احسان بر لحظه هایمان گل می کارد وتپش ثانه ها آمدنش را مژده می دهند .

ویژه برنامه های نیمه شعبان:

قصه گویی ازکتاب چهارده قصه آسمانی(نوزادنورانی)

معرفی وقایع نیمه  شعبان

معرفی شخصیت امام دوازدهم وآشناشدن اعضا باالقاب این امام بزرگ

معرفی کتاب من بی توهرگز(دعای عهد)برای اعضانوجوان

ایستگاه سفال (ساخت کتیبه های سفالی باالقاب امام دوازدهم)

 

 

+ نوشته شده در  شنبه 24 خرداد1393ساعت 12:47 بعد از ظهر  توسط کانون  | 

 

آن لحظه لحظه ی غریبی بودلحظاتی ناب وعجیب درهای ملکوت بازشدآن چنان باز که شیاری ازنوروبلورتادوردستهای افق پیدابودوآسمانیان آمدندتاهمه رادراین عزامهمان روشنایی هاکند.14خردادماه سال68روزی بودکه روح خداآسمانی شد آزادمردی که آزادبودآزادگی رابه میهن ماهدیه داد.

به مناسبت سالروزرحلت حضرت امام خمینی(ره) برنامه ی درسوگ منادی عشق باحضوراعضاء دختردرمرکزبرگزارشد.

برنامه ها :

معرفی وقایع۱۴خردادرحلت حضرت امام خمینی(ره)

معرفی شخصیت حضرت امام خمینی (ره)

معرفی کتاب مهربان مثل مسیح بصورت دیواری

روخوانی قسمتی ازکتاب مهربان مثل مسیح برای کودکان وروخوانی ازقسمتهای ازکتاب درکوچ خورشیدبرای نوجوانان

شعرخوانی اعضاء که هرکدام یک شعرزیبا ازکتابهای مرکزانتخاب کرده وتقدیم به امام (ره)کردند.

برگزاری ایستگاه سفال

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 13 خرداد1393ساعت 2:4 بعد از ظهر  توسط کانون  | 

 

روزی که خفاشان شب خرمشهرراخونین کردندآلاله هاراپرپرکردندپروانه هاراسربریند وشهر رابه خاک وخون کشیدند غیرت دلیرمردان به جوش آمد.ازجان خودگذشتند شجاعانه ایستادندتادوباره خرمشهرآبادشد وآن روز که سوم خرداد بود روزآزادسازی خرمشهر.

همزمان باسالروزباشکوه آزادسازی خرمشهرمرکزکنگانبه منظور بزرگداشت این روز وارج نهادن به رشادت ها ودلیری مردان عرصه خون وشهادت اقدام به برگزاری برنامه های زیرنمود

معرفی وقایع آزادسازی خرمشهر

گردهمایی اعضاء ثابت وفعال کانون

برگزاری نمایش خلاق باموضوع ایثارومقاومت

قصه گویی

کاردستی ساخت موشکهای کاغذی

نمایش فیلم

برگزاری مسابقه شطرنج

 

اجرای نمایش خلاق

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 5 خرداد1393ساعت 2:23 بعد از ظهر  توسط کانون  | 

 

امروزمروارید نامت رابرروی ماسه ها حک کردم ازمروارید نامت گردنبندی ساختم وبرگردن عروس دریایی انداختم تابرای همیشه به یادگاربماند.......امروزنامت رابرضربآهنگ موجها صدازدم وتوبالبخندی آشنابه پیشوازم آمدی تاباهم میثاقی دوباره ببندیم کنارهم ماندن وبرای هم بودن را.

امروزبه مناسبت روزملی خلیج فارس به همراه بچه ها به ساحل زیبای دریا رفتیم روزی به یادماندنی وزیبا به همراه بچه های خونگرم که خلیج فارس رادوست دارندوخلیج فارس نیزبه آنهاافتخارمی کند.ابتدابه معرفی این روزپرداختیم واینکه چراامروزروزملی خلیج فارس نامیده شده است وسپس بچه هادرکنارساحل بازیهای بومی محلی انجام دادندودیگرفعالیتهای امروز نقاشی برروی ماسه هاوساخت  تندیس شنی بود که باشوروشوق انجام دادند.

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 10 اردیبهشت1393ساعت 5:16 بعد از ظهر  توسط کانون  | 

امروزآمدیم تاموجودیت خودرافریادبزنیم آمدیم که بگویم همنفس باهم دست به دست هم برای آبادی وآزادی ایران عزیزمان ایستاده ایم.

آمدیم تاایرانی بودنمان راثابت کنیم ودوست داشتن میهن عزیزمان رادرعمل ثابت کنیم.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 22 بهمن1392ساعت 2:36 بعد از ظهر  توسط کانون  | 

یکشنبه ۲۰بهمن به مناسبت دهه فجرایستگاه نقاشی روی پارچه درمرکزبرگزارشدوبچه های پیش دبستانی فرشتگان دراین ایستگاه شرکت کردندونقاشی های زیبایی  کشیدند.

+ نوشته شده در  یکشنبه 20 بهمن1392ساعت 3:22 بعد از ظهر  توسط کانون  | 

اجرای نمایش خلاق بچه ها دراردوی یک روزه با موضوع اتحاد همدلی بهمن دوستی

 

+ نوشته شده در  جمعه 18 بهمن1392ساعت 12:18 بعد از ظهر  توسط کانون  | 

۱۷بهمن ماه با هماهنگی قبلی که بامربیان واعضاء مرکزدیرانجام شده بود بابچه ها به اردوی یک روزه پارک ساحلی بنک رفتیم .

اعضاء باشوروشوق دراین اردوشرکت کردندوهمه باهم نهارخودرا درکنارساحل زیبای دریا صرف کردندودوستیها گل کردنگاهها به هم آمیخت بچه هادرفضایی صمیمی درکنارامواج دریا که امروزآرامتر از همیشه شاهدحضوربچه هابودگل کاشتند

تندیس شنی ونمایش خلاق کارگروهی دومرکز خاطره یک روزخوب رادردل آنها کاشت.

 تصاویری ازتندیس شنی بچه ها

+ نوشته شده در  جمعه 18 بهمن1392ساعت 11:53 قبل از ظهر  توسط کانون  | 

کارگاه نشریه نگاری به مدت ۲روزدرمرکزکنگان برگزارگردیدوبچه هادراین کارگاه بااصول نشریه نگاری آشناشدند

بازدیدمسئولین ازکارگاه نشریه نگاری

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 17 بهمن1392ساعت 11:5 بعد از ظهر  توسط کانون  |